VÄLKOMMEN

Rune Seléns Kulturfond

Rune Seléns Kulturfond drivs av en arbetsgrupp under Rfod (riksförbundet för folkmusik och dans) vars syfte är att verka för den instrumentala svenska vallmusikens fortlevnad och utveckling.

Sveriges meste lurmakare Rune Selén tillverkade från starten 1959 och fram till sin bortgång 2011 över 11.000 näverlurar av olika slag. Rune Seléns kulturfond bildades år 2005 då Rune var tvungen att avsluta sin verksamhet p.g.a. dammallergi. Vi såg det som ytterst angeläget att finna någon som kunde säkra framtida tillverkning av näverlurar samt utveckla och föra kulturarvet vidare. Vi fann en ny och värdig näverlursmakare i Jan Nordkvist som sedan 2006 tillverkat många fina lurar åt oss och många andra.

Kulturfondens verksamhet består främst i att varje år utse en person som på ett speciellt sätt främjar spel på näverlur, kohorn eller på annat sätt utvecklar och håller traditionen i liv. Denna person deltar i en konsert och ceremoni och tilldelas i samband med det Årets Näverlur tillverkad av Jan Nordkvist. I anslutning till utdelningen håller vi kurser i lur- och kohornspel samt kulning och ger konsert tillsammans med kursdeltagarna. Våra viktiga samarbetspartners som gör dessa aktiviteter möjliga är Rfod, RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), Sveriges Orkesterförbund, Kultur i Väst och Göteborgs kulturkalas, tack!

 Läs mer om vår verksamhet under de olika flikarna till höger!